O nas - nasze działania Kana Gliwice

Działalność gliwickiej KANY zmieniała się stosownie do nowo pojawiających się potrzeb, obejmując:

szkolenia komputerowe i językowe dla młodzieży

szkolenia doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej

programy profilaktyczne (Pracownia Profilaktyki Uzależnień)

projekty ekologiczne (Tydzień Ziemi)

wymianę młodzieży z krajami europejskimi

organizację sympozjów i konferencji o tematyce społecznej

"Niegdyś decydującym czynnikiem produkcji była ziemia, a później kapitał, rozumiany jako wyposażenie w maszyny i dobra służące jako narzędzie, dziś zaś czynnikiem decydującym w coraz większym stopniu jest sam człowiek, to jest jego zdolności poznawcze, wyrażające się w przygotowaniu naukowym, zdolności do uczestniczenia w solidarnej organizacji, umiejętność wyczuwania i zaspokajania potrzeb innych ludzi."
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 32

Kursy komputerowe

Zajęcia dla młodzieży i nauczycieli.

View

Zasoby edukacyjne

Tworzymy treści multimedialne, książki i podręczniki dla edukacji.

View

Siemens Multimedia

Komputer w dydaktyce zrealizowany dzięki firmie Siemens

View

Szkolenia językowe

Język angielski i niemiecki.

View

Współpraca międzynarodowa

Liczne projekty edukacyjne w ramach funduszy Unii Europejskiej

View

Ekoedukacja

Współorganizacja Tygodnia Ziemi.

View

Poradnictwo

Grupy wsparcia, przeciwdziałanie wykluczeniu.

View

Kursy dla młodzieży

Szkolenia dla młodzieży z nowych technologii oraz zawodowe.

View