Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach

Szanowni Państwo.
Dziękujemy za wieloletnią współpracę. W chwili obecnej opracowujemy wraz z zespołem współpracowników nową koncepcję działalności Kany.
Zapraszam wkrótce. Zespół Kany Gliwice

Kursy komputerowe

Kana prowadziła liczne szkolenia dla młodzieży i nauczycieli. Nowa oferta w przygotowaniu.

Szkolenia językowe

Młodzież korzystała z licznych kursów językowych. Oferta w przygotowaniu.

Zasoby edukacyjne

Opracowaliśmy liczne materiały edukacyjne, podręczniki, programy szkoleń i inne.

Ekoedukacja

Byliśmy partnerem wielu działań ekologicznych.

Współpraca

Wiele naszych działań realizowaliśmy z partnerami z Unii Europejskiej.

Poradnictwo

Współtworzyliśmy centra poradnictwa.

Szkolenia i projekty

Od 1994 r. KANA realizuje misję, jaką jest edukacja zmierzająca do wszechstronnego rozwoju zawodowego, intelektualnego i duchowego młodego pokolenia. Od 2000 r. gliwicka KANA swoimi działaniami obejmuje również czynnych nauczycieli wszystkich typów szkół.
Gliwicka KANA dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi ośrodkami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi oraz samorządami, a także upowszechnia rezultaty realizowanych projektów w innych krajach.

Kursy komputerowe

Zajęcia dla młodzieży i nauczycieli.

View

Zasoby edukacyjne

Tworzymy treści multimedialne, książki i podręczniki dla edukacji.

View

Siemens Multimedia

Komputer w dydaktyce zrealizowany dzięki firmie Siemens

View

Szkolenia językowe

Język angielski i niemiecki.

View

Współpraca międzynarodowa

Liczne projekty edukacyjne w ramach funduszy Unii Europejskiej

View

Ekoedukacja

Współorganizacja Tygodnia Ziemi.

View

Poradnictwo

Grupy wsparcia, przeciwdziałanie wykluczeniu.

View

Kursy dla młodzieży

Szkolenia dla młodzieży z nowych technologii oraz zawodowe.

View