English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń z dziedziny technologii informacyjnej.


Przypominamy, iż w KANIE Gliwice trwa realizacja projektu edukacyjnego mającego na celu nabywanie i rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjnej. Projekt „e.Teach-IT.net – Modelowe doskonalenie zawodowe w dziedzinie IT dla animatorów życia społecznego w Polsce Południowej” jest realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i skierowany jest do następujących grup docelowych:

 • nauczycieli
 • pracowników samorządu lokalnego
 • pracowników organizacji pozarządowych.

Szkolenia realizowane są metodą typu blended learning (połączenie nauczania zdalnego z tradycyjnymi metodami nauczania), mają formę modułową i trwają ok. 1 miesiąca. Uczestnicy mają możliwość wyboru max. 2 szkoleń z listy oferowanych modułów:

 • Podstawy technologii informacyjnej
 • Zastosowanie wybranych programów użytkowych w dydaktyce
 • Włączanie technologii informacyjnej w lekcję przedmiotową
 • Praktyka zastosowań technologii informacyjnej na lekcji
 • Usługi internetowe – wybrane zastosowania dydaktyczne
 • Kreowanie internetu
 • Zdalne nauczanie – uczenie się
 • Projektowanie multimedialnego przekazu dydaktycznego
 • Przygotowywanie materiałów cyfrowych
 • Sztuka prezentacji
 • WebQuest

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: www.e.teach-it.net i skorzystania z oferty szkoleniowej!


Na zdjęciu: William Evans reprezentujący norweskiego Partnera Projektu: Norwegian Association for Adult Learning - NAAL z Oslo, w trakcie drugiej wizyty ewaluacyjnej, 13-14.10.2009.

02.11.2009

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt