English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Zgłoszenia do udziału w projekcie „Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny”

Informujemy, że na stronie www.czwartawladza.edu.pl można pobrać do wypełnienia zgłoszenie udziału w projekcie „Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny”.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz załącznikami. http://www.czwartawladza.edu.pl/materialy.html

Proces rekrutacji będzie trwał do końca września 2009 roku lub do uzyskania 36 zgłoszeń, z których w drodze konkursu wyłonionych zostanie 18 zespołów redakcyjnych.

01.09.2009

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt