English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Rozwój edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej

28 czerwca 2009 r. w Krakowie odbyła się konferencja „Wykorzystać potencjał szkoły - kierunki rozwoju edukacji z zastosowaniem technologii informacyjnej". Samorządowcy, przedstawiciele ministerstwa oświaty, kuratorium, małopolskich szkół i instytucji szkoleniowych rozważali kwestie jakości pracy nauczycieli i rozwoju edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Dyrektor KANY Gliwice, Waldemar Kuwaczka przedstawił prezentację pt. "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej jako przykład nietypowego projektu PO KL."

Warto wspomnieć, iż KANA bierze udział w projekcie „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” DZN realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Gospodarstwo Pomocnicze Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Małopolski Ośrodek Szkoleniowy. Jest to projekt systemowy skierowany do nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych z terenu województwa małopolskiego.
KANA odpowiada za program szkolenia wraz z jego ewaluacją oraz opracowanie treści podręczników dydaktycznych. Szkolenia, których program obejmuje praktyczne zastosowanie komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce umożliwiają nauczycielom doskonalenie swego warsztatu pracy i pomagają im przygotowywać się do pracy z uczniami z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Ideą konferencji było również zbliżenie lokalnych władz i ośrodków odpowiedzialnych za edukację na rzecz jak najlepszego wykorzystania potencjału szkoły w dziedzinie związanej z informatyką i komputeryzacją.

01.09.2009

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt