English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Partner KANY pierwszy w ogólnoświatowym konkursie Microsoft!

Z wielką radością informujemy, iż w dorocznym, ogólnoświatowym konkursie na najlepszego managera Programu Edukacyjnego firmy Microsoft: „Partners in Learning”, nagroda “PiL Champion Award” przyznana została w tym roku dr Janowi Polakowi, szefowi polskiej edycji programu. Dr Jan Polak został w ten sposób wyróżniony spośród grona wszystkich PiL managerów z całego świata.

Przypomnijmy, iż Program „Partners in Learning” oferuje szkołom, nauczycielom i uczniom pomoc w znaczącym podniesieniu poziomu umiejętności w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych, we wdrażaniu kultury innowacji oraz w przygotowaniu do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie nowoczesnych technologii.

KANA włączyła się w nurt działań programu PiL w marcu 2005 roku, kiedy rozpoczęła współpracę z firmą Microsoft w ramach realizacji zadań „Regionalnego Centrum Innowacji”. Projekt TEACH-IT.NET postrzegany był od samego początku jako spójny z działaniami Microsoft w ramach "Partnerstwa dla Przyszłości".

Działania partnerskie KANY i Microsoft dotyczą następujących obszarów:

  • opracowywania i rozwijania spójnej metodologii doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej w procesie nauczania;
  • przeprowadzania szkoleń dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej;
  • praktycznej pracy z nauczycielami w samych szkołach, wspierania ich w pierwszych próbach praktycznego wykorzystania możliwości technologii informacyjnej na lekcji przedmiotowej;
  • wypracowania systemu certyfikacji nauczycieli;
  • upowszechniania działań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci.

Laureatowi, dr Janowi Polakowi składamy serdeczne gratulacje oraz wyrażamy radość, iż polskie działania w ramach Partnerstwa dla Przyszłości zostały docenione na forum światowym!

13.02.2009

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt