English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych drogą do sukcesu. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2, zapraszamy do złożenia ofert na przeprowadzenie warsztatów zgodnie z poniższą specyfikacją.

Zapytanie ofertowe do pobrania poniżej.

01.08.2013

Pobierz pliki

Zaproszenie do składania ofert (309.50 kB)

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt