English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Przygotowania do nowego projektu - informacja dla nauczycieli

KANA Gliwice przygotowuje się do realizacji nowego projektu edukacyjnego, który będzie miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Technikum nr 1 w ZST im. S. Staszica w Rybniku (tytuł projektu: "Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika.Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku").

W szkole będzie wdrażany program rozwojowy ukierunkowany na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów, wzmocnienie ich kompetencji kluczowych i zawodowych oraz zdolności do zatrudnienia. Z projektu skorzysta 120 uczniów.

W ramach projektu, uczniowie będą korzystali z szeregu zajęć, m.in.: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, fizyki; indywidualnych zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym, warsztatów kompetencyjnych i innych.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem zajęć w ramach tego projektu do kontaktu z sekretariatem KANY Gliwice.

15.08.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt