English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Praktyka czyni mistrza...


Maj 2012 był miesiącem praktyk zawodowych dla uczniów klas 3, biorących udział w projekcie „Kompleksowy Trening Kompetencji - Program Rozwojowy dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Uczniowie zostali skierowani na praktyki zawodowe zaplanowane zgodnie z wcześniej opracowanym programem rozwojowym przygotowanym we współpracy z pracodawcami. Praktyki odbywały się w zakładach o zbliżonym profilu działalności do profilu kształcenia w Technikum.

Nad prawidłową realizacją tego zadania czuwał Koordynator ds. Treningu Kompetencji Uczniów, a przebieg praktyk dokumentują dzienniczki praktyk.

12.06.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt