English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA BEZPŁATNE SZKOLENIA!


Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach realizuje projekt „INTERaktywni NAUCZYCIELE – wsparcie dla nauczycieli z województwa śląskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie zastosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Kryterium naboru:

  • nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół i placówek kształcenia ogólnego, nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
  • nauczyciele z terenu województwa śląskiego, posiadający wykształcenie wyższe, którzy w ciągu ostatnich trzech lat w znikomy sposób uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym.

Projekt zakłada realizację szkoleń z zakresu:

  • Projektowanie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem ITC.
  • Wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu. Praca z tablicą interaktywną.
  • Prowadzenie zajęć lekcyjnych on-line. Wykorzystanie e-learningu w procesie dydaktycznym.
  • Interaktywne narzędzia oceny pracy uczniów.
  • Projekty edukacyjne wykorzystujące ITC.
  • Edukacja dla gospodarki regionalnej.

Każdy Uczestnik Projektu może wybrać dwa szkolenia.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje będą przyjmowane pod numerem telefonu: 504 961 027 lub pod adresem e-mail: barbara@kana.gliwice.pl

REGULAMIN rekrutacji oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

27.08.2013

Pobierz pliki

Formularz zgłoszeniowy (140.72 kB)

Deklaracja uczestnictwa (224.57 kB)

Oświadczenie - dane osobowe (224.04 kB)

Oświadczenie - wizerunek (223.58 kB)

Oświadczenie o zatrudnieniu (137.12 kB)

Oświadczenie - Karta Nauczyciela (123.69 kB)

REGULAMIN REKRUTACJI (210.50 kB)

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt