English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Nowy projekt skierowany do młodzieży

Celem głównym projektu „Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku” jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Technikum nr 1 w ZST w Rybniku przez wdrożenie programu rozwojowego, ukierunkowanego na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów, wzmocnienie ich kompetencji kluczowych i zawodowych oraz zdolności do zatrudnienia.

W projekcie weźmie udział 120 uczniów Technikum nr 1 w ZST w Rybniku.

Projekt „Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

11.10.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt