English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Kursy doskonalenia zawodowego w dziedzinie technologii informacyjnej

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół na kursy doskonalenia zawodowego w dziedzinie technologii informacyjnej!

Od września rozpoczynają się w KANIE Gliwice nowe kursy doskonalenia zawodowego w dziedzinie technologii informacyjnej, przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat KANY w godz. 9.00 - 15.00. Tel.: 032 230 89 41

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.silesia.teach-it.net

14.08.2006

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt