English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Aktualne zajęcia dla uczniów w ramach projektu "Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku"

Zgodnie z harmonogramem, w chwili obecnej prowadzone są następujące zajęcia dla uczniów:

  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego,
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki,
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są w grupach 12-osobowych.

Warto przypomnieć, że w założeniach projektu - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z j. polskiego, matematyki i fizyki) mają służyć wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych uczniów. Będą one zatem pozytywnie oddziaływać na wzrost kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się językiem polskim oraz znajomości przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Poprawie efektywności i trwałości przekazywanych treści służą skrypty edukacyjne, specjalne opracowane na potrzeby projektu.

29.01.2013

Pobierz pliki

Deklaracja (230.00 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności do projektu (227.50 kB)

Regulamin (264.50 kB)

Formularz zgłoszeniowy (244.00 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (229.50 kB)

Ulotka (233.50 kB)

Reklama (87.54 kB)

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt