English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Nowy projekt dla osób bezrobotnych (w wieku 18 - 25 lat) z terenu miasta Zabrze!

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach realizuje projekt „Aktywność bez barier – integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych w wieku 18-25 lat z miasta Zabrze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego i zawodowego, kompetencji społecznych oraz konkurencyjności na rynku pracy, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia i ubóstwa.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w cyklu szkoleń i warsztatów z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pośrednikiem pracy. Zaplanowana tematyka zajęć ma uświadomić Uczestnikom ich dobre strony, pomóc odnaleźć się na rynku pracy i pomóc nawiązywać kontakty z pracodawcą i współpracownikami.

W projekcie mogą wziąć udział:

  • osoby w wieku 18-25 lat,
  • osoby bezrobotne (zarówno zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jak i nie zarejestrowane),
  • osoby mieszkające w Zabrzu.

Możliwość skorzystania z darmowych kursów:

  • technik sprzedaży z obsługą kas fiskalnych,
  • operator obrabiarek skrawających,
  • spawacz metodą TIG,
  • pomoc kuchenna.

Kursy zakończone są półrocznym, PŁATNYM STAŻEM. Uczestnicy projektu otrzymają świadectwo podniesienia kwalifikacji oraz możliwość zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

17.04.2013

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt