English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Bezpłatne szkolenia i kursy dla młodych osób bezrobotnych z Zabrza!

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH I KURSACH ZAKOŃCZONYCH PŁATNYM STAŻEM ZAWODOWYM!

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach realizuje projekt „Aktywność bez barier – integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych w wieku 18-25 lat z miasta Zabrze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego i zawodowego, kompetencji społecznych oraz konkurencyjności na rynku pracy, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia i ubóstwa.

Kryterium naboru:

  • osoby w wieku 18-25 lat,
  • osoby bezrobotne (zarówno zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jak i nie zarejestrowane),
  • osoby mieszkające w Zabrzu.

Możliwość skorzystania z darmowych kursów:

  • technik sprzedaży z obsługą kas fiskalnych,
  • operator obrabiarek skrawających,
  • spawacz metodą TIG,
  • pomoc kuchenna.

Kursy zakończone są półrocznym, PŁATNYM STAŻEM. Uczestnicy projektu otrzymają świadectwo podniesienia kwalifikacji oraz możliwość zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 kwietnia 2013 r. w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach, w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 10.00-14.00 pod numerem telefonu: 32 230 89 41 lub pod adresem e-mail: Katarzyna.Malczyk@kana.gliwice.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:

04.04.2013

Pobierz pliki

Formularz zgłoszeniowy (240.00 kB)

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt