English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Nowy projekt realizowany przez KANĘ Gliwice

Celem projektu „niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18-27 lat na śląskim rynku pracy” jest wzmocnienie potencjału osobistego i zawodowego, kompetencji społecznych oraz konkurencyjności na rynku pracy, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia i niepełnosprawności.

Projekt „niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18-27 lat na śląskim rynku pracy” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i zgłaszania się do projektu. Wszystkie niezbędne materiały do pobrania poniżej:

22.05.2013

Pobierz pliki

Program szkolenia (99.50 kB)

Deklaracja i oświadczenie (341.00 kB)

Zaświadczenie o zatrudnieniu (324.00 kB)

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt