English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Już od lutego kolejne zajęcia dla uczniów w ramach projektu "Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku"

Od lutego realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Technikum nr 1 w ZST w Rybniku:

  • Wiem na co mnie stać i umiem to wyrazić,
  • Gospodarka – społeczeństwo - środowisko.

Zajęcia pozalekcyjne 'Gospodarka - społeczeństwo - środowisko' mają na celu wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, a uściślając - pomogą w propagowaniu postaw proekologicznych, budowaniu świadomości w obszarze rozwoju zrównoważonego oraz promocji rozwoju gospodarki przyjaznej środowisku.

Opracowane specjalistyczne materiały dla uczniów i prowadzących zapewnią wysoką jakość i trwałość realizowanego wsparcia.

Zajęcia 'Wiem na co mnie stać i umiem to wyrazić' mają za zadanie kształtować umiejętności interpersonalne uczniów oraz pomagać im w skutecznej komunikacji. Zajęcia ukierunkowane są na kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim, w tym w kontekście specyfiki regionu śląskiego.

29.01.2013

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt