English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w Konkursach: Innowacyjny Nauczyciel oraz Innowacyjna Szkoła!

Szkoły w których nauczyciele realizowali projekty z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych zapraszamy gorąco do udziału w konkursie Innowacyjny Nauczyciel 2012 lub Innowacyjna Szkoła 2012!

Wystarczy przygotować prezentację multimedialną przedstawiającą zrealizowany projekt edukacyjny, a w przypadku konkursu na Innowacyjną Szkołę również trzyminutowego filmu reklamującego placówkę i ukazującego wykorzystanie technologii w realizacji projektów edukacyjnych. Gotowy szablon prezentacji jest do pobrania ze strony konkursu pdp.edu.pl, gdzie znajdują się także instrukcje, jak przygotować prezentację oraz wskazówki jak opracować film. Warto także poznać przykłady prac z ostatnich lat oraz regulamin konkursu.

Oba konkursy są kierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów, a organizowane przez program wspierania edukacji informatycznej Partners in Learning (Partnerstwo dla Przyszłości) firmy Microsoft.

Dla osób, których prace zwyciężą, przewidziano cenne nagrody ufundowane przez partnera konkursu, firmę Hewlett-Packard, oraz udział w uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji Dnia Nauczyciela!

Udział w konkursie to również szansa otrzymania zaproszenia na Polskie lub Światowe Forum Innowacyjnych Nauczycieli.

W konkursie Innowacyjna Szkoła najlepszy interdyscyplinarny projekt zrealizowany przez grupę nauczycieli wraz z dobrze przygotowaną wizytówką szkoły może nietylko przynieść tytuł i nagrody rzeczowe. To również szansa udziału w prestiżowych programach międzynarodowych: Pathfinder School lub Mentor School.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

22.08.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt