English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

"Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika" - czyli więcej o projekcie skierowanym do uczniów Technikum nr 1 w ZST w Rybniku

W ramach projektu "Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w ZST im. Stanisława Staszica w Rybniku" zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Mocne fundamenty osobowościowe technika - w ramach tego zadania prowadzone będą indywidualne konsultacje, a w ramach doradztwa i opieki psychologicznej, uczestnicy pracować będą nad rozwojem osobowościowym i poznawczym. Dodatkowo odbędą się warsztaty: -„Wiem na co mnie stać i umiem to wyrazić” oraz -„Jak współpracować, aby odnosić sukcesy”

  • Wiedza kluczem do sukcesu technika - w ramach tego zadania odbywać się będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i fizyki. Zorganizowane zostaną teą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: „Gospodarka – społeczeństwo – środowisko”.

  • Praktyka siła technika – w ramach tego zadania zorganizowane zostaną wycieczki zawodoznawcze oraz ponadprogramowe letnie praktyki w min.10 przedsiębiorstwach z terenu woj. śląskiego, prowadzących działalność w obszarze odpowiadającym profilowi kształcenia uczniów.

  • Kompetentny technik na rynku pracy – w ramach tego zadania zostanie wdrożony efektywny program doradztwa edukacyjno-zawodowego, obejmujący realizację:

    • indywidualnych konsultacji z doradca zawodowym:„Drogowskaz kariery zawodowej”;
    • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów:„Działam aktywnie i kreatywnie”
    • dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów:„Kompetentny technik na rynku pracy”

W projekcie mogą brać udział uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do klas II i III w Technikum nr 1 w ZST im .S. Staszica w Rybniku.

11.10.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt