English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

„Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM”- zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli!

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, w ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM”, zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na bezpłatne szkolenia, których celem jest poznanie obsługi platformy kształceniowej Moodle oraz zapoznanie z innowacyjnymi materiałami dydaktycznymi.

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach jest koordynatorem tego projektu na terenie województwa śląskiego.

Kursy te, zakończone otrzymaniem certyfikatu, dostarczą unikatowej wiedzy dzięki ćwiczeniom opartym na sprawdzonych materiałach m.in. kursach e-learningowych, prowadzonych w niewielkich grupach. Edukatorami będą certyfikowani znawcy platformy Moodle. Szkolenie będzie trwać 16 godzin i będzie zorganizowane w godzinach nie kolidujących z godzinami pracy nauczycieli. W ramach szkoleń uczestnikom rozdane zostaną darmowe publikacje i płyta DVD.

Platforma Moodle umożliwia nauczycielom dodawanie, edytowanie i organizowanie materiałów oraz narzędzi dydaktycznych. Pozwala ona także na zamieszczanie własnych materiałów, w tym również multimedialnych, a także dzielenie się pomysłami i interesującymi rozwiązaniami w dydaktyce z innymi nauczycielami.

Celem projektu „Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM” jest zainicjowanie zmian w systemie edukowania młodzieży gimnazjalnej i licealnej z przedmiotów ścisłych – matematyki, informatyki/technologii informatycznej i przedsiębiorczości poprzez nowoczesny i efektywny model nauczania tych dziedzin wiedzy. Przy wsparciu naukowców, nauczycieli i uczniów bezpośrednio zaangażowanych w projekt, a także opierając się na doświadczeniach fińskich (współpraca z Uniwersytetem w Helsinkach), stworzony został Kompleksowy Model Kształtowania Kompetencji Kluczowych (KMKKK), na który składa się: system diagnozy 3 kluczowych kompetencji, system monitorowania rozwoju kompetencji, system motywowania uczniów oraz nowoczesne i atrakcyjne dla młodzieży pomoce dydaktyczne, m.in. gry strategiczne, e-learningi, wycieczki, quizy i niestandardowe scenariusze lekcji.

Projekt „Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia; priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenia odbywać się będą w czwartki i piątki w godzinach 16-20 oraz w soboty w godzinach 9-17, w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach w dniach:

  • 4-6 kwietnia 2013
  • 11-13 kwietnia 2013
  • 18-20 kwietnia 2013
  • 9-11 maja 2013
  • 16-18 maja 2013
  • 23-25 maja 2013
  • 31 maja-01 czerwca 2013
  • 6-8 czerwca 2013
  • 13-15 czerwca 2013
  • 20-22 czerwca 2013


W celu zgłoszenia swojego udziału w projekcie proszę przesłać na adres: katarzyna.malczyk@kana.gliwice.pl następujące dane:

wybrany termin szkolenia / imię i nazwisko / PESEL / miasto / adres e-mail / nr telefonu / nauczany przedmiot / szkoła (podst., gimn., ponadgimn., inna- jaka?)

Pobraną deklarację i oświadczenie oraz zaświadczenie należy dostarczyć do KANY najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Program szkolenia, deklaracja i oświadczenie o uczestnictwie, zaświadczenie o zatrudnieniu - do pobrania poniżej:

07.03.2013

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt