English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Rozpoczął się specjalistyczny kurs zawodowy SEP


W czerwcu br. rozpoczął się specjalistyczny kurs zawodowy SEP, organizowany w ramach projektu dla techników elektryków - uczniów Technikum Łączności, biorących udział w projekcie „Kompleksowy Trening Kompetencji - Program Rozwojowy dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Kurs ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku elektryka "E" eksploatacja – kurs podstawowy, wraz z egzaminem.

Każdy z uczestników kursu otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci podręcznika oraz po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zakończeniu egzaminu końcowego - stosowne zaświadczenie (certyfikat).

12.06.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt