English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Trwają specjalistyczne kursy zawodowe dla młodzieży


Uczniowie klas 3 Technikum Łączności biorący udział w projekcie „Kompleksowy Trening Kompetencji - Program Rozwojowy dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 - nabywają właśnie kwalifikacje zawodowe w ramach specjalistycznych kursów zawodowych kończących się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu:

  • kurs tworzenia stron www/grafiki komputerowej dla techników informatyków
  • kurs operatora wózków jezdniowych dla techników logistyków.

Specjalistyczne kursy zawodowe rozpoczęły się w połowie maja i trwać będą do 25 czerwca br.

12.06.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt