English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Maturzyści skończyli swój udział w projekcie "Kompleksowy Trening Kompetencji".


W okresie między 6 a 9 marca br., swój udział w projekcie „Kompleksowy Trening Kompetencji - Program Rozwojowy dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2, zakończyli tegoroczni maturzyści. Uczniowie klas 4 uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego (mając jednocześnie możliwość skorzystania z indywidualnych konwersacji z native speaker'em), a następnie przystąpili do końcowych egzaminów TELC potwierdzających poziom ich kompetencji językowych. Dodatkowo, maturzyści brali udział w indywidualnych konsultacjach z doradcą edukacyjno-zawodowym, a także korzystali z warsztatów: "Skuteczna autoprezentacja i efektywne metody poszukiwania pracy" i "Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych".

Wszystkie zajęcia edukacyjne przygotowane z myślą o maturzystach miały na celu wzmocnienie ich szans na skuteczne wejście na rynek pracy po zakończeniu edukacji. Warsztaty zaprojektowano w taki sposób, aby pomóc uczniom skutecznie przejść proces rekrutacyjny i zaprezentować się z jak najlepszej strony przed pracodawcą, a także rozwinąć umiejętności przygotowywania CV, listu motywacyjnego i prowadzenia formalnej korespondencji.

12.06.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt