English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Kolejne spotkanie partnerskie w ramach projektu MO-X-PI (Grundtvig)


Od zeszłego roku KANA Gliwice prowadzi działania w ramach projektu partnerskiego Mo-X-Pi (Modułowe Programy Stażów Zagranicznych), finansowanego z programu Grundtvig, Uczenie się przez całe życie.

W skład Partnerstwa wchodzą organizacje z Niemiec, Szwecji, Hiszpanii, Walii i Polski. W ramach projektu odbywa się wymiana doświadczeń związanych z umożliwianiem osobom bezrobotnym, zagrożonym marginalizacją, skutecznego wejścia na rynek pracy.

Spotkanie otwierające projekt miało miejsce w Calw 5-8 października 2011, w siedzibie lidera projektu - Erlacher Hoehe. Partnerzy zapoznali się wówczas ze specyfiką działania poszczególnych organizacji partnerskich oraz porównywali dotychczasowe doświadczenia w zakresie pracy na rzecz osób bezrobotnych.

W dniach 21 - 24 marca br, kolejne spotkanie odbyło się w siedzibie partnera hiszpańskiego - Consell de la Joventut d'Alacant, w Alicante. W trakcie spotkania Partnerzy dokonali analizy aktualnej sytuacji na rynkach pracy w krajach partnerskich oraz podjęli działania w kwestii wypracowania metod realizacji międzynarodowych stażów zawodowych dla osób bezrobotnych.

Doświadczenie niekórych z organizacji partnerskich wskazuje dobitnie, iż zagraniczne staże zawodowe są istotnym elementem wspierającym osoby bezrobotne w integracji na rynku pracy. Uczestnicy tego typu programu wymian mają bowiem możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych, skorzystania ze szkoleń językowych oraz nabycia niezbędnych kompetencji społecznych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania partnerów.

O kolejnych przedsięwzięciach podejmowanych w ramach projektu Mo-X-Pi będziemy informować w kolejnych newsach.

29.03.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt