English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

KANA poznaje europejskie dobre praktyki w zakresie działań na rzecz osób bezrobotnych - Partnerski Projekt "Mo-X-Pi" realizowany jest w ramach Programu Grundtvig

KANA Gliwice rozpoczęła swoje działania w ramach projektu partnerskiego Mo-X-Pi (Modułowe Programy Stażów Zagranicznych), finansowanego z programu Grundtvig, Uczenie się przez całe życie.

W skład Partnerstwa weszły organizacje z Niemiec, Szwecji, Hiszpanii, Walii i Polski. W ramach projektu nastąpi wymiana doświadczeń związanych z umożliwianiem osobom bezrobotnym, zagrożonym marginalizacją, skutecznego wejścia na rynek pracy.

Na spotkaniu otwierającym projekt, które miało miejsce w Calw 5-8 października br, w siedzibie lidera projektu - Erlacher Hoehe - Partnerzy zapoznali się ze specyfiką działania poszczególnych organizacji partnerskich oraz porównywali dotychczasowe doświadczenia w zakresie pracy na rzecz osób bezrobotnych.

W trakcie realizacji projektu, Partnerzy będą dokonywali analizy aktualnej sytuacji na rynkach pracy w krajach partnerskich oraz podejmą próby wypracowania metod realizacji międzynarodowych stażów zawodowych dla osób bezrobotnych.

Doświadczenie niekórych z organizacji partnerskich wskazuje dobitnie, iż zagraniczne staże zawodowe są istotnym elementem wspierającym osoby bezrobotne w integracji na rynku pracy. Uczestnicy tego typu programu wymian mają bowiem możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych, skorzystania ze szkoleń językowych oraz nabycia niezbędnych kompetencji społecznych.

Będziemy na bieżąco informować o postępie prac w projekcie Mo-X-Pi.Na zdjęciach poniżej: Partnerzy w trakcie spotkania w Calw, Niemcy.

17.10.2011

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt