English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

W dniu 26 listopada br. w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach odbyła się Konferencja „Teach-IT.net. Doskonalenie w dziedzinie technologii informacyjnej”.


W dniu 26 listopada br. w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach odbyła się Konferencja „Teach-IT.net. Doskonalenie w dziedzinie technologii informacyjnej”.

Konferencja ta miała za zadanie stanowić oficjalną inaugurację projektu "Teach-IT.net na Śląsku. Doskonalenie nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej" (www.silesia.teach-it.net, realizowanego w chwili obecnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Materiały z konferencji są do pobrania tutaj:

Wydarzenie to stało się jednocześnie okazją do podsumowania dotychczasowych działań KANY Gliwice w odniesieniu do wypracowanej i nieustannie doskonalonej metodologii nauczania technologii informacyjnej. Przedstawiciel KANY Gliwice, Robert Młynarz przedstawił historię powstawania systemu doskonalenia nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej, która swe źródło ma w inicjatywie „Multimedia w dydaktyce”, realizowanej we współpracy z firmą Siemens w roku 2000 roku.

Omówiono także cele aktualnego projektu oraz zaznajomiono uczestników z możliwościami skorzystania z serii bezpłatnych szkoleń. Podkreślono specyfikę tego projektu która polega na tworzeniu Lokalnych Ośrodków Teach-IT.net, co pozwala na wykorzystanie bazy informatycznej istniejącej w szkołach, a jednocześnie znacznie ułatwia nauczycielom korzystanie z oferty szkoleniowej. Uczestnicy mogli także dowiedzieć się o systemie certyfikacji umiejętności nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej.

Sporo uwagi poświęcono podsumowaniu wyników ewaluacji projektu „e.Teach-IT.net. Modelowe doskonalenie zawodowe w dziedzinie IT dla animatorów życia społecznego w Polsce Południowej" (realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (www.e.teach-it.net). Projekt ten miał na celu aktualizację systemu „Teach-IT.net” opracowanego w ramach Programu UE Leonardo da Vinci, przetworzenie treści szkoleniowych do postaci e-learningowej, oraz realizację szkoleń w formie ‘blended learning’. Przedstawiciel partnera norweskiego – William Evans, zaprezentował specyfikę systemu edukacji osób dorosłych w Norwegii, natomiast pan Rafał Ejsmont, reprezentujący Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa, omówił wstępne wyniki ewaluacji projektu „e.Teach-IT.net”.

Niezwykle ważne było dla nas także wystąpienie Pani Stanisławy Klimczak, Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Szkoleniowego. Ośrodek ten wdrażał szkolenia oparte na systemie "Teach-IT.net" na obszarze Województwa Małopolskiego. Szkolenia realizowane przez MOS spotkały się z żywym zainteresowaniem i wskazują na ogromne zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia szkoleniowe z dziedziny technologii informacyjnej na terenie innych regionów naszego kraju.

Swoistym ukoronowaniem konferencji był wykład Profesora Macieja M. Sysło, zatytułowany: „Nowe standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii - bliżej edukacyjnych i życiowych zainteresowań uczniów”.

29.11.2010

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt