English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Portal Medialny Fundacji 'Siemens Stiftung'
Cyfrowe materiały lekcyjne dla nauczycieli

Portal Medialny Fundacji 'Siemens Stiftung' oferuje nauczycielom szerokie spektrum materiałów lekcyjnych z różnych przedmiotów. Na chwilę obecn± jest on dostępny w języku angielskim i w języku niemieckim. Z ponad 2000 materiałów 840 jest dostępnych w j. angielskim.
Materiały te zawieraj± tre¶ci do przygotowywania i przeprowadzania lekcji na temat najnowszych technologii, kierunków ich rozwoju oraz podstaw nauk ¶cisłych.

Główn± grup± docelow± s± nauczyciele. Pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz instruktorzy zawodu również mog± zarejestrować się na Portalu Medialnym i korzystać z umieszczonych na nim materiałów.

'Siemens Stiftung' stosuje w Portalu Medialnym nowoczesne technologie webowe do wyszukiwania i dystrybucji materiałów edukacyjnych. W portalu dostępne s± zarówno pojedyncze media, takie jak: interaktywne grafiki, animacje, filmy, pliki dĽwiękowe i informacje merytoryczne, jak też pogrupowane tematycznie pakiety medialne.

Nauczyciele, po prostej rejestracji, mog± wyszukiwać materiały według założonego celu i pobierać je. Materiały zawarte w Portalu można dowolnie wykorzystywać na zajęciach lekcyjnych. Portal oferuje dodatkowy serwis w postaci nieodpłatnego narzędzia MediaManager. Dzięki temu oprogramowaniu nauczyciele mog± pobierać media wraz z dodatkowymi informacjami, ł±czyć je z własnymi materiałami, a ponadto mog± tworzyć indywidualne zbiory medialne. Wykorzystywanie materiałów do celów komercyjnych jest zabronione.

Informacje o Portalu Medialnym (j. angielski):
http://www.medienportal.siemens-stiftung.org

Wej¶cie do Do Portalu Medialnego 'Siemens Stiftung' (jęz. angielski):
http://www.medienportal.siemens-stiftung.org/start.php

Informacje o Fundacji 'Siemens Stiftung':
(j. niemiecki) http://www.siemens-stiftung.org/de/siemens-stiftung/ueber-uns.html
(j. angielski) http://www.siemens-stiftung.org/en/siemens-stiftung/about-us.html

01.09.2010

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt