Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Rudziniec!

Urząd Gminy Rudziniec oraz Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” zapraszają do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji „Szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Rudziniec – Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy w Gminie Rudziniec”. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Rudziniec.

W ramach projektu odbędą się BEZPŁATNE, 40 – godzinne zajęcia w zakresie:

Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół w Rudzińcu w godzinach:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt osobisty z pracownikiem Urzędu Gminy w Rudzińcu, ul. Gliwicka 26 (I piętro, pokój 15) w dniach 23.03. 2009 – 09.04.2009 w godzinach 8.00 – 15.30 w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji na stronie www.rudziniec.pl

25.03.2009

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81