Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Partner KANY pierwszy w ogólnoświatowym konkursie Microsoft!

Z wielką radością informujemy, iż w dorocznym, ogólnoświatowym konkursie na najlepszego managera Programu Edukacyjnego firmy Microsoft: „Partners in Learning”, nagroda “PiL Champion Award” przyznana została w tym roku dr Janowi Polakowi, szefowi polskiej edycji programu. Dr Jan Polak został w ten sposób wyróżniony spośród grona wszystkich PiL managerów z całego świata.

Przypomnijmy, iż Program „Partners in Learning” oferuje szkołom, nauczycielom i uczniom pomoc w znaczącym podniesieniu poziomu umiejętności w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych, we wdrażaniu kultury innowacji oraz w przygotowaniu do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie nowoczesnych technologii.

KANA włączyła się w nurt działań programu PiL w marcu 2005 roku, kiedy rozpoczęła współpracę z firmą Microsoft w ramach realizacji zadań „Regionalnego Centrum Innowacji”. Projekt TEACH-IT.NET postrzegany był od samego początku jako spójny z działaniami Microsoft w ramach "Partnerstwa dla Przyszłości".

Działania partnerskie KANY i Microsoft dotyczą następujących obszarów:

Laureatowi, dr Janowi Polakowi składamy serdeczne gratulacje oraz wyrażamy radość, iż polskie działania w ramach Partnerstwa dla Przyszłości zostały docenione na forum światowym!

13.02.2009

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81