Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

X konkurs internetowy "Tygodnia Ziemi"

Konkurs na strony internetowe odbywa się pod tytułem "Tereny zdegradowane". Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie strony www przedstawiającej skutki działalności człowieka względem środowiska w postaci terenów skażonych przez przemysł i rolnictwo, dzikich wysypisk, hałd, szkód górniczych, zniszczonych terenów powojskowych, a także zniszczeń spowodowanych przez czynniki naturalne. Jakie działania są podejmowane, aby zaradzić temu stanowi rzeczy?

Konkurs na prezentację multimedialną odbywa się pod tytułem "Skąd i dokąd płynie woda?" Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, która przedstawi, skąd wodę czerpie gmina i okolica, w której mieszkają, w jaki sposób jest oczyszczana, jakie działania prowadzą władze lokalne aby wodę oszczędzać i uzdatniać oraz dokąd odprowadzane są ścieki. Należy przedstawić także stan i jakość pobliskich akwenów i cieków wodnych.

Do dnia 1 kwietnia 2007 r. na konkurs internetowy wpłynęło około 150 stron, zaś na konkurs multimedialny około 60 prac. Informujemy, że ze względu na dużą ilość prac nie potwierdzamy ich odbioru.

04.04.2007

Zobacz także:

http://www.muzeumgornictwa.pl/index3.php?co=tydzien
©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81