Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNO¦CI

Dodatkowe szkolenie w marcu!

Szanowni Nauczyciele!

W ramach projektu InterEOL odbędzie się jeszcze jedno szkolenie z edukacji interkulturowej i metody WebQuest. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje na temat nowego szkolenia można obejrzeć TUTAJ.

Zapraszamy również na forum, na którym można przedstawiać swoje uwagi na temat WebQuestów i prezentacji.

Zespół projektu InterEOL.

12.03.2007

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81