Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

To już trzynaście lat...


Utworzona w roku 1994 z inicjatywy Księdza Biskupa Jana Wieczorka, KANA nieprzerwanie realizuje swoją misję, jaką jest edukacja zmierzająca do rozwoju zawodowego, intelektualnego i duchowego młodego pokolenia.. Pierwszym darczyńcą KANY był Renovabis.

Z rozmaitych form edukacji i doskonalenia zawodowego skorzystało do tej pory ponad 10 000 osób. KANA wciąż nie ustaje w staraniach o możliwość realizowania nowych projektów pomagających młodym ludziom odnaleźć swe miejsce na współczesnym rynku pracy.

Spośród działań i projektów zrealizowanych w ciągu 13 lat działalności warto przypomnieć:

W ciągu trzynastu lat działania KANA nawiązała współpracę z organizacjami i instytucjami edukacyjnymi w Polsce i Europie (CJD - Niemcy, Uniwersytet Tampere – Finlandia, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera, i wiele innych), ośrodkami metodycznymi a także regionalnymi i globalnymi firmami. KANA posiada tytuł „Regionalnego Centrum Innowacji Microsoft”.

W przyszły poniedziałek 12 marca 2007, w dniu 13-tej rocznicy poświęcenia KANY przez Księdza Biskupa Jana Wieczorka, o godzinie 8.00 w Katedrze pw. śś. Piotra i Pawła w Gliwicach zostanie odprawiona Msza św. w intencji pracowników i dobroczyńców KANY. Zapraszamy serdecznie do udziału w tej Mszy św..

05.03.2007

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81