Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNO¦CI

Sponsorzy i grantodawcy

renovabis
viessmann
Kseronet
Longman
Microsoft
EU
Komisja Europejska
MPIPS
MRR
MSZ
MRR
MRR
MRR
Energopomiar
Enpol
Omya

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81