Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

I TY MOŻESZ POMÓC

KANA nie prowadzi działalności gospodarczej, funkcjonuje dzięki wsparciu sponsorów i darczyńców, którym nieobojętny jest los młodych mieszkańców Śląska. I Ty możesz wesprzeć naszą działalność!

Nasze konto:

konto bankowe (PLN): PeKaO SA I/o. Gliwice
nr konta: 46124013431111000023601741

bank account (Euro): PeKaO SA I/o. Gliwice
IBAN: PL28124013431978000023601783
SWIFT: PKOPPLPW

Pamiętaj, że...

przekazanie darowizny na cele społeczne daje darczyńcy możliwość skorzystania z określonych ulg podatkowych. Darczyńca może odliczyć od podstawy opodatkowania sumę przekazaną w formie darowizny. W przypadku darowizny na cele oświatowo-wychowawcze darczyńca może odliczyć od dochodu kwotę nie przekraczającą 15% swojego dochodu.

Podstawa prawnaKontakt:
Waldemar Kuwaczka
waldemar.kuwaczka@kana.gliwice.pl
tel. +48 501 330 397

PL, D


©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81