Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

II nagroda dla projektu InterEOL w konkursie ICT w Edukacji

Projekt InterEOL decyzją Komisji Konkursowej zdobył II nagrodę w konkursie "ICT w edukacji" zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Program Socrates w I kategorii tematycznej - Innowacyjne podejścia w procesie nauczania / uczenia się, metody i narzędzia dydaktyczne wykorzystujące nowoczesne technologie ICT do poprawy jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów programu Socrates promujących zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji. Do konkursu mogły przystąpić wszystkie instytucje i placówki (publiczne i niepubliczne), które realizowały międzynarodowe projekty edukacyjne w dowolnym komponencie programu Socrates w latach: 2000 - 2005. Zgłaszane projekty miały dotyczyć ciekawych, oryginalnych i nowatorskich rozwiązań praktycznych w zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w edukacji dzieci, młodzieży lub osób dorosłych.

Do konkursu zostało zgłoszonych 49 projektów. Lista projektów nagrodzonych oraz zgłoszonych znajduje się na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Program Socrates.

28.09.2006

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81