Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach projektu „Praktyka - kluczem do sukcesu dla informatyka, elektronika i logistyka! Organizacja i realizacja staży dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach w województwie śląskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia ofert na opracowanie i druk ulotek, plakatów, folderów, zaświadczeń i tabliczki.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku poniżej.

03.04.2014

Pobierz pliki

Zaproszenie do składania ofert (333.68 kB)

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81