Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Nowy projekt od sierpnia w KANIE Gliwice

Z dniem 1 sierpnia 2013, KANA Gliwice rozpocznie realizację nowego projektu - "INTERaktywni NAUCZYCIELE-wsparcie dla nauczycieli z województwa śląskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4.

Projekt zakłada realizację krótkich form doskonalenia 300 nauczycieli kształcenia ogólnego i zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym 70% uczących na obszarach wiejskich w woj.śląskim. Tematyka szkoleń (min. 40 godz.) zgodna jest z lokalną i regionalną polityką edukacyjną oraz Programem Rozwoju Technologii Woj.Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) w obszarze Technologie informacyjne i Telekomunikacyjne.

Projekt przyczyni się także do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Woj.Śląskiego na lata 2003-2013 (RSI) i wpłynie pozytywnie na jakość kształcenia ogólnego i zawodowego w regionie, zmniejszając dysproporcje edukacyjne na obszarach wiejskich i miejskich.

Dodatkowo realizacja projektu zwiększy transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami i szkolnictwem, dostosowując jakość i treści kształcenia do potrzeb rynku, a tym samym wyposażając uczniów w umiejętności kluczowe w ich regionie.

31.07.2013

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81