Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Kolejne etapy realizacji projektu "Interaktywni nauczyciele..."

Projekt „Interaktywni nauczyciele – wsparcie dla nauczycieli z województwa śląskiego” jest realizowany dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty).

Realizacja projektu ma na celu podniesienie poziomu kształcenia zarówno zawodowego, jak i ogólnego w województwie śląskim, zmniejszając dysproporcje między obszarami wiejskimi a miejskimi.

W odpowiedzi na potrzeby edukacyjne nauczycieli realizatorzy projektu proponują krótkie formy doskonalenia 300 nauczycieli kształcenia ogólnego i zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Dodatkową korzyścią z realizacji projektu jest nawiązanie współpracy szkół z sektorem przedsiębiorstw – treść i jakość kształcenia w placówkach edukacyjnych zostanie dostosowana do potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem specyfiki regionu.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2013 i trwać będzie do 30 czerwca 2014.

Ostatnio zakończyły się następujące zajęcia:

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć z zajęć projektowych.

23.01.2014

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81