Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Trwają szkolenia dla nauczycieli

Pragniemy przypomnieć, iż w ramach jednego z aktualnie realizowanych projektów - "Interaktywni nauczyciele - wsparcie dla nauczycieli województwa śląskiego" - nauczyciele mają możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń informatycznych.

W chwili obecnej, trwają zajęcia "Interaktywne narzędzia oceny pracy uczniów" oraz "Projektowanie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem ICT". Zajęcia odbywają się w szkołach woj. śląskiego, m.in. w:

Rozpoczęły się także szkolenia dla nauczycieli i instruktorów z wykorzystywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu. Uczestnicy szkolenia będą się uczyć pracy z tablicą interaktywną.

Ponadto rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia szkolenia "Projekty edukacyjne wykorzystujące ICT" - opracowywane są właśnie multimedialne materiały edukacyjne do realizacji tego szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej: www.interaktywninauczyciele.pl. Zapraszamy.

Projekt „Interaktywni nauczyciele – wsparcie dla nauczycieli z województwa śląskiego” jest realizowany dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty).

17.12.2013

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81