Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNO¦CI

Nowy projekt realizowany przez KANĘ Gliwice: "Rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych drog± do sukcesu. Kompleksowy program rozwoju dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku"

Projekt "Rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych drog± do sukcesu. Kompleksowy program rozwoju dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku", współfinansowany jest ze ¶rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Dokumenty projektowe do pobrania poniżej:

19.09.2013

Pobierz pliki

Regulamin udziału w projekcie (222.50 kB)

O¶wiadczenie - wizerunek (221.00 kB)

O¶wiadczenie - dane osobowe (222.00 kB)

Deklaracja uczestnictwa (225.00 kB)

Formularz zgłoszeniowy (235.50 kB)

Ulotka (234.50 kB)

Zasady rekrutacji (221.50 kB)

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81