Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNO¦CI

"niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO - wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18-27 lat na ¶l±skim rynku pracy":

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach realizuje projekt „niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18-27 lat na ¶l±skim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego i zawodowego, kompetencji społecznych oraz konkurencyjno¶ci na rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

zawodowe.kompetencje.org

19.09.2013

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81