Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Zapytanie Ofertowe nr 02/KPW

W związku z realizowanym przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach w partnerstwie z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie projektem „Kształcenie Pełne Wyobraźni - KPW” („Projekt”) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia; priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa dofinansowania nr UDA-POKL.03.03.04-00-084/12-00), zapraszamy do złożenia oferty na: opracowanie i digitalizację innowacyjnych narzędzi dydaktycznych (kurs e-learningowy, tzw. DL) na potrzeby nauczania bloku tematycznego Historia i Społeczeństwo w klasie II i III szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z założeniami programu nauczania dla bloku Historia i Społeczeństwo wraz z przekazaniem praw autorskich w/w dzieła.

Szczegóły Zapytania Ofertowego nr 02/KPW w załącznikach poniżej:

18.02.2013

Pobierz pliki

Zapytanie ofertowe nr 02/KPW (268.50 kB)

Załącznik nr 1 - Program nauczania - Historia i Społeczeństwo (2.13 MB)

Załącznik nr 2 - tematy DL - Historia i Społeczeństwo (157.38 kB)

Załącznik nr 3.1 - Formularz Ofertowy (113.50 kB)

Załącznik nr 3.2 - Formularz Ofertowy (113.50 kB)

Załącznik nr 3.3 - Formularz Ofertowy (113.50 kB)

Załącznik nr 3.4 - Formularz Ofertowy (113.50 kB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta (142.50 kB)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Zamawiającego (141.00 kB)

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81