Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Zapytanie Ofertowe nr 01/KPW

W związku z realizowanym przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach w partnerstwie z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie projektem „Kształcenie Pełne Wyobraźni - KPW” („Projekt”) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia; priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa dofinansowania nr UDA-POKL.03.03.04-00-084/12-00), zapraszamy do złożenia oferty na: opracowanie i digitalizację innowacyjnych narzędzi dydaktycznych (kurs e-learningowy, tzw. DL) na potrzeby nauczania bloku tematycznego przyroda w klasie II i III szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z założeniami programu nauczania dla bloku przyroda wraz z przekazaniem praw autorskich w/w dzieła.

Szczegóły Zapytania Ofertowego nr 01/KPW w załącznikach poniżej:

15.02.2013

Pobierz pliki

ZAPYTANIE-OFERTOWE nr 01-KPW.doc (268.00 kB)

Zał. nr 1 - KPW - Program nauczania blok PRZYRODA (769.18 kB)

Załącznik nr 2.1 - Przyroda - Wątek B (406.01 kB)

Zał. nr 2.2 - Przyroda - Wątek C (467.96 kB)

Załącznik nr 3.1 - FORMULARZ OFERTOWY (113.50 kB)

Załącznik nr 3.2 - FORMULARZ OFERTOWY (113.50 kB)

Załącznik nr 3.3 - FORMULARZ OFERTOWY (113.50 kB)

Załącznik nr 3.4 - FORMULARZ OFERTOWY (113.50 kB)

Załącznik 4 - Oświadczenie (142.50 kB)

Załącznik 5 - Oświadczenie Zamawiajacego (141.00 kB)

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81