Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

"Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika" - czyli więcej o projekcie skierowanym do uczniów Technikum nr 1 w ZST w Rybniku

W ramach projektu "Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w ZST im. Stanisława Staszica w Rybniku" zostaną zrealizowane następujące zadania:

W projekcie mogą brać udział uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do klas II i III w Technikum nr 1 w ZST im .S. Staszica w Rybniku.

11.10.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81