Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Uczniowie Technikum Łączności doskonalą swoje umiejętności!


Od 16 listopada br. uczniowie Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach uczestniczą w działaniach projektu "Kompleksowy Trening Kompetencji - Program Rozwojowy dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach".

W chwili obecnej odbywają się zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego a także warsztaty treningu kompetencji zawodowych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"; Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

09.12.2011

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81