Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Dobiegły końca zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas III Technikum Łączności


W marcu br. zakończyły się zajęcia mające na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych z języka polskiego i matematyki przeznaczone dla uczniów klas 3 w ramach Projektu „Kompleksowy Trening Kompetencji - Program Rozwojowy dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Uczniowie otrzymali skrypty edukacyjne, opracowane w celu podniesienia efektywności realizacji zajęć. Bloki obejmowały po 16 godzin dydaktycznych z języka polskiego i matematyki. Zajęcia z języka polskiego obejmowały intensywny trening ortograficzny.

12.06.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81