Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Uczniowie klas II Technikum Łączności zakończyli warsztaty w ramach treningu kompetencji kluczowych


W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klas 2 Technikum Łączności wzięli udział w serii warsztatów organizowanych w ramach projektu „Kompleksowy Trening Kompetencji - Program Rozwojowy dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Zajęcia w ramach Warsztatów wzmacniających kompetencje społeczne i obywatelskie miały na celu pomóc młodzieży w przełamywaniu stereotypów i barier ze względu na płeć czy niepełnosprawność. Uczniowie poznawali zatem strategie radzenia sobie z agresją i stresem, uczyli się jak wzmacniać poczucie własnej wartości oraz nie poddawać się uzależnieniom.

Warsztaty wzmacniające przedsiębiorczość i inicjatywność miały z kolei za zadanie wzmocnienie umiejętności odnoszących sie do proaktywnego zarządzania projektami, rozwijanie umiejętności reprezentacji i negocjacji oraz pracy indywidualnej jak i współpracy w zespołach. Uczniowie pracowali nad umiejętnościami oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron, a także uczyli się oceny ryzyka i podejmowania go w uzasadnionych przypadkach. Trzecim rodzajem warsztatów, były warsztaty z zakresu technik efektywnego i szybkiego uczenia się. Uczniowie nabywali umiejętności efektywnego zarządzania własnymi wzorcami uczenia się oraz zapoznawali się z technikami efektywnego zapamiętywania i skutecznej koncentracji. Dodatkowym wsparciem była opieka psychologiczno-pedagogiczna w formie indywidualnych konsultacji z tutorem. Tutoring jest metodą pracy z wychowankami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Wypracowywane były Indywidualne Mapy Rozwoju (IMR) dla każdego ucznia.

Zajęcia warsztatowe zakończyły się w marcu br., natomiast ostatnie indywidualne konsultacje przeprowadzono 21 kwietnia br.

12.06.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81