Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNO¦CI

Aktualny numer faxu KANY Gliwice!

Aktualny numer faxu KANY Gliwice: 32 49 44 542.

06.06.2011

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81