Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Innowacyjność doceniona!

W marcu pani Katarzyna Wilk, Lokalny Koordynator projektu 'Teach-IT.net na Śląsku', weźmie udział w Europejskim Forum Innowacyjnej Edukacji (European Innovative Education Forum 2011) w Moskwie. Pani Katarzyna przedstawi swój projekt: 'Przygotowanie uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego metodą blended learning', który zdobył III miejsce w ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Nauczyciel 2010, zorganizowanym w ramach Programu wspierania Edukacji Informatycznej firmy Microsoft 'Partnerstwo dla Przyszłości'.

Główne założenia projektu to:

Uczniowie uczestniczą w kursie online utworzonym na platformie zdalnego nauczania. Kurs ten ma budowę modułową, gdzie każdy moduł dotyczy jednego zagadnienia z katalogu tematów obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego. Kurs zawiera moduł wprowadzający oraz 15 modułów tematycznych. Każdy moduł tematyczny składa się ze stałych elementów - opisu modułu (instrukcji dla ucznia, jak powinien pracować nad danym zagadnieniem) i takich interaktywnych aktywności jak: słownik tematyczny, test w formacie egzaminacyjnym, zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi (tzw. 'pytania do obrazka') oraz arkusz samooceny ('to już potrafię'). Niektóre z modułów zawierają interaktywne lekcje przybliżające uczniom zagadnienia gramatyczne (z możliwością samooceny). Uczniowie mają również dostęp do szeregu materiałów dodatkowych w postaci dokumentów tekstowych, audio i wideo umieszczonych w bazie danych 'Lernhilfen' - 'Pomoce naukowe'. Uczniom udostępniono również bazę 'Nützliche Webseiten' - Przydatne adresy www'.

Czteromiesięczny kurs umożliwia uczniom przygotowanie się w nowoczesny i efektywny sposób do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego i gwarantuje osiągnięcie przez gimnazjalistów bardzo dobrych wyników."

16.03.2011

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81