Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Ogólnopolskie Forum Innowacyjnych Szkół i Innowacyjnych Nauczycieli


W dniach 27-30 maja 2010 w Lesznie odbyło się coroczne Ogólnopolskie Forum Innowacyjnych Szkół i Innowacyjnych Nauczycieli, organizowane przez Partnerstwo dla Przyszłości, w którym aktywnie uczestniczy Kana Gliwice.

W trakcie Forum nauczyciele oraz przedstawiciele szkół mogli zaprezentować swoje osiągnięcia oraz wziąć udział w licznych wykładach oraz warsztatach.

08.06.2010

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81